Assalamualaikum....


Perhatian kepada semua pelajar semester akhir Sesi II : 2023/2024 (yang baru tamat menjalani Latihan Industri). Berikut disertakan makluman untuk tindakan semua pelajar yang baru mendapat keputusan Latihan Industri (LI). Mohon untuk semua pelajar membaca dengan teliti makluman yang disertakan. Permohonan Surat Pengesahan Tamat/Transkrip diisi bermula 05 Julai 2024 bagi pelajar yang menjalani LI pada Fasa 1 dan 27 Ogos 2024 untuk pelajar menjalani LI Fasa 2 pada pautan https://tinyurl.com/TRANSURATAMATSESI-II-202324

Maklumat Lanjut >> MAKLUMAN UNTUK PELAJAR SEMESTER AKHIR (LI SESI II : 2023/2024)