PENGENALAN

       Jabatan Matematik, Sains & Komputer  (JMSK) memulakan operasinya pada tahun 2001 di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA). Ianya berperanan dan bertanggunjawab dalam pelaksanaan  Pengajaran & Pembelajaran (P&P)  bagi  Kursus Matematik & Sains dan juga Pra Diploma Sains. JMSK juga  membantu PSMZA  dalam mencapai Key Performance Indicator (KPI)  bagi  memenuhi apirasi negara dalam meningkatkan modal insan.

       Bagi melan­car­kan pelaksanaan P&P bagi kursus matematik dan sains, JMSK dibantu oleh 33 staf akademik, dan 1 pembantu makmal. JMSK  mempunyai 2 blok bangunan yang  dilengkapi dengan kemudahan 2 buah makmal komputer, 2 buah makmal sains dan 1 ruangan pejabat.

     JMSK juga dipertanggungjawabkan untuk menawarkan program Pra Diploma Sains . Program ini ditawarkan bagi tujuan untuk memberi peluang  kepada para pelajar yang mendapat keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  tidak mencapai syarat untuk menyambung pengajian ke pringkat diploma. Tempoh pengajian bagi program ini adalah  2 semester dan pelajar yang berjaya boleh menyambung pengajian ke peringkat diploma.

 VISI

       Sebagai penyumbang kecemerlangan  matematik, sains & komputer  dalam usaha melonjakan PSMZA sebagai peneraju TVET.

 

MISI

      Melaksanakan P&P  Matematik, Sains & Komputer dengan sistematik, realistik dan efektif melalui kurikulum yang  sentiasa releven melalui kolaborasi industri  bagi melahirkan pelajar yang mempunyai asas yang kukuh dalam bidang kejuruteraan dan teknologi maklumat & komunikasi.