PENGENALAN

           
        Jabatan Hal Ehwal Pelajar diwujudkan selaras dengan penubuhan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin pada 24 Julai 2006. Jabatan ini terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu; Bahagian Pengambilan dan Data serta Bahagian Kebajikan dan Disiplin. Jabatan Hal Ehwal Pelajar adalah Jabatan sokongan akademik yang terlibat secara langsung dengan semua pelajar di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin.

         Bermula dengan pendaftaran pelajar-pelajar baru, Jabatan Hal Ehwal Pelajar juga sedaya upaya membantu urusan kebajikan pelajar disamping mengawal disiplin pelajar.

VISI

         Menyokong Jabatan Melahirkan Graduan TVET Yang Berkualiti Seiring Dengan Pembangunan Modal Insan.


MISI

       Mentadbir Dan Melaksanakan Pembangunan Pelajar Dengan Tersusun Dan Berkesan.OBJEKTIF
  • Memastikan mutu penyampaian perkhidmatan dan pengendalian pelajar diuruskan dengan cekap dan berkesan.
  • Memastikan pengurusan kebajikan dan disiplin dilaksanakan secara menyeluruh.
  • Melaksanakan dan memantau aktiivit peningkatan dan pengembangan kendiri pelajar.FUNGSI
  • Pengurusan pendaftaran pelajar dilaksanakan dengan efisen.
  • Perkhidmatan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara.
  • Pengurusan aktivit