1. Link OPAC Perpustakaan PSMZA

2. Polytechnic Library

3. DBOOK Jabatan Penerangan Malaysia

4. eBOOK PolyCC

5. Advancing Technology For Humanity

6. Sciencedirect

7. u-PUSTAKA

8. ePenerbitan

9. Panduan Pentadbiran & Pengurusan Pejabat

10. eJURNAL

11. Translate Apps

12. Nota Literasi Maklumat

13. Literasi Media Dan Maklumat  

14. Program Taklimat Perkhidmatan Kepada Penerbit (PKP)

15. MyRepositori

16. Pusat Rujukan Persuratan Melayu

17. eBOOK POLIMAS

18. Perpustakaan Al Khawarizmi

19. Setahun Bersama Kerajaan Madani

20. Digital Exam Perpustakaan POLIMAS